B

B
{bi:}
1. буквата B
2. уч. оценка добър
3. муз. си
B major/minor си мажор/минор
B flat си бемол, шег. дървеница
B sharp си диез
4. второразряден, второкласен, втора категория (за ресторант, път и пр.), he doesn't know B from a bull's foot той e пълен невежа, бъкел не знае
* * *
{bi:} n 1. буквата B; 2. уч. оценка "добър"; 3. муз. си; B major/mi
* * *
б;
* * *
1. b flat си бемол, шег. дървеница 2. b major/minor си мажор/минор 3. b sharp си диез 4. буквата b 5. второразряден, второкласен, втора категория (за ресторант, път и пр.), he doesn't know b from a bull's foot той e пълен невежа, бъкел не знае 6. муз. си 7. уч. оценка добър
* * *
B, b [bi:] I n 1. буквата b; 2. уч. оценка "добър"; 3. муз. си; B major, minor си мажор, минор; B flat си бемол, шег. дървеница; B sharp си диез; 4. кръвна група B. II съкр. 1. комп. (bit) бит (най-малката единица за информация); 2. хим. (boron) бор; 3. физ. (bel) бел (мерна единица);FONT face=TmsTr}} 4. шах (bishop) офицер;FONT face=TmsTr}} 5. (Belgium) Белгия (международно означение в регистрационните номера на автомобили от Белгия);FONT face=TmsTr}} 6. сп. (bye) топка, пропусната от вратаря (в крикета);FONT face=TmsTr}} 7. муз. (bass) бас, басов;FONT face=TmsTr}} 8. (billion) билион.

English-Bulgarian dictionary. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”